Procederen tegen de Belastingdienst

Procederen tegen de Belastingdienst

Procederen tegen de Belastingdienst is een vak apart. Voor het voeren van procedures is een uitgebreide kennis van fiscaal recht noodzakelijk. De doctoraalstudie fiscaal recht duurt in Nederland drie jaar. Daarnaast heeft mr. L.J. de Rijke als gespecialiseerde advocaat-belastingkundige jarenlang praktijkervaring opgedaan met het procederen tegen de Inspecteur en de Ontvanger van de Belastingdienst.

Laat procederen tegen de Belastingdienst over aan een specialist

Iedereen kan bezwaar of beroep aantekenen tegen een aanslag, maar het ontbreekt niet-advocaten aan de relevante kennis om optimaal gebruik te maken van de kansen die een procedure biedt.

Dit kan leiden tot onherstelbare schade.

Wanneer er tijdens of in het voortraject van een procedure fouten worden gemaakt door gebrek aan kennis van met name het procesrecht, kunnen deze fouten dikwijls niet meer hersteld worden. Alle informatie die u of uw belastingadviseur of accountant prijsgeeft richting de Belastingdienst, kan later tegen u worden gebruikt. Dat geldt zeker ook voor het innemen van stellingen door een adviseur.

Een advocaat-belastingkundige houdt altijd rekening met de lange termijn en de mogelijke consequenties voor een procedure. Dankzij zijn kennis van het formele (proces- en belasting)recht is hij beter in staat om het hele juridische speelveld te overzien. Een advocaat belastingkundige procedeert in principe tegen de Belastingdienst en/of geeft u juridisch advies.

Procederen tegen de Belastingdienst is soms noodzakelijk: