Belastingprocedure

Als u het niet met de aanslag van de Belastingdienst eens bent, kunt u een belastingprocedure starten.

Jaarlijks verzorgt u of uw belastingadviseur uw belastingaangifte. Op basis daarvan legt de Belastingdienst een aanslag op, soms wijkt hij daarbij van de aangifte af. Als u het niet eens bent met de aanslag moet er binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. De Belastingdienst doet in principe binnen 6 weken een uitspraak op het bezwaarschrift.

Kosten belastingprocedure

Lees hier meer over de kosten voor een belastingprocedure.

Beroepschrift indienen

Een belastingprocedure bij de bestuursrechter start met het indienen van een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak op bezwaar worden ingediend. In het beroepschrift staan de redenen (en de cijfermatige onderbouwing) waarom u het niet eens bent met de inspecteur of ontvanger, en eventuele eisen voor schadevergoeding of kostenvergoedingen.

Voorlopige voorziening

Wanneer de uitspraak op bezwaar grote financiële gevolgen voor u heeft, kan er aan de rechtbank worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Deze regeling geldt voor de periode dat uw beroepschrift in behandeling is.

Schriftelijke behandeling

Na het indienen van uw beroepschrift mag de wederpartij, de Inspecteur of Ontvanger van de Belastingdienst, daar in een verweerschrift op reageren. Soms kunnen partijen daar ook weer op reageren. De rechter zal alle ingediende stukken beoordelen.

Verzet

In sommige gevallen besluit de rechter dat hij alleen op basis van de schriftelijke behandeling een uitspraak kan doen, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de zaak niet ontvankelijk is. Wanneer u het daar niet mee eens bent, kunt u daartegen in verzet komen. In een verzetschrift legt u of uw advocaat uit waarom u toch gehoord wil worden op een zitting. Als de rechtbank het verzetschrift negatief beoordeelt, kunt u daartegen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Zitting belastingprocedure

Een zitting in een belastingprocedure is in principe niet openbaar. Publiek en media mogen de zitting niet bijwonen. Overleg vooraf met uw advocaat belastingkundige of u zelf mee gaat. Het is niet altijd in uw voordeel als u zelf op de zitting verschijnt.

Bij een fiscale boete is (dat gedeelte van) de zitting wel openbaar. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de rechtbank.

Getuigen of deskundigen    

Alle partijen in een belastingprocedure kunnen getuigen of deskundigen meenemen naar een zitting. Dit moet wel op voorhand worden aangekondigd en beargumenteerd. Ook de rechtbank mag getuigen of deskundigen oproepen. Het is verstandig om vooraf advies in te winnen bij een advocaat-belastingkundige of het in uw belang is om een getuige of deskundige mee te nemen.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen bij de belastingkamer van een gerechtshof.

Meer informatie over een belastingprocedure

Op de officiële website van de Raad voor de Rechtspraak vindt u meer informatie en brochures over alle aspecten van een belastingprocedure:

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/Belastingprocedure-2011.pdf