Advocaat – Algemene praktijk

Zowel ondernemers als particulieren kunnen bij mr. L.J. de Rijke terecht met juridische problemen rond bijvoorbeeld conflicten met overheidsinstanties (UWV, gemeente, belastingdienst) maar ook voor echtscheidingen, of huur- en incassoproblemen. Als fiscaal specialist heeft mr. de Rijke altijd oog voor de cijfers (het belang van cijfers wordt nog wel eens onderschat in de juridische praktijk), en voor de formele aspecten van zaken. Niet zelden valt er op basis van het formele recht (het verlopen van termijnen, of schending van wettelijk vastgelegde waarborgen) veel winst te behalen.

De structuur van wetgeving en procedures is voor verschillende rechtsgebieden vergelijkbaar. Daarom voert mr. L.J. de Rijke, als advocaat met een specialisatie in fiscaal recht, ook procedures op andere rechtsgebieden. Zo zijn procedures in bijvoorbeeld het sociale zekerheidsrecht, het verzekeringsrecht of het bestuursrecht, zeer verwant aan het fiscaal recht.

Kennis bundelen

Wanneer er voor procedures nadere specialistische kennis is vereist, bijvoorbeeld medische kennis in het geval van een letselschadeprocedure (verzekeringsrecht), werkt mr. L. J. de Rijke samen met experts op dat gebied. Andere specialisten waar mr. L.J. de Rijke mee samenwerkt zijn bijvoorbeeld architecten (bestuursrecht, procedures omtrent ruimtelijke ordening) of artsen (sociaal zekerheidsrecht, procedure omtrent uitkeringen/het UWV).

Door inhoudelijke en juridische kennis te bundelen worden uw belangen optimaal behartigd. Als advocaat weet mr. L.J. de Rijke op welk moment en op welke manier de kennis van een expert het beste kan worden ingezet. Zo voorkomt u dat de kennis van een expert verloren gaat of dat uw boodschap niet overkomt. De advocaat zorgt dat het argument op het juiste moment wordt ingezet, zodat er op het juiste moment aandacht aan wordt besteed. De expert zorgt vervolgens voor de inhoudelijk onderbouwing. De ervaring leert dat een goede samenwerking hierin cruciaal is voor het voeren van een succesvolle procedure, of voor het voorkomen van (verdere) procedures.

Rechtsgebieden

Mr. L. J. de Rijke is thuis in verschillende rechtsgebieden zoals onder meer bestuursrecht, fiscaal recht, (sociaal) verzekeringsrecht en ondernemingsrecht. Hij staat zowel ondernemers als particulieren bij.