Kosten belastingprocedure

De kosten voor een belastingprocedure zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de zaak en uw inkomen. Wanneer u kiest voor bijstand door een belastingadviseur moet u die kosten altijd zelf betalen. Advocaatkosten kunnen (afhankelijk van uw inkomen) in aanmerking komen voor vergoeding.

Pro deo

Als u de kosten voor een advocaat niet kunt betalen, kunt u een toevoeging aanvragen. Particulieren kunnen, afhankelijk van hun inkomen, hulp krijgen bij het betalen van hun advocaat.

Schadevergoeding

In een belastingprocedure kunt u een schadevergoeding van de Belastingdienst eisen, maar ook de vergoeding van de advocaatkosten, en een tegemoetkoming in andere kosten, zoals inkomensverlies door het bijwonen van de zitting. Of u deze kosten vergoed krijgt is afhankelijk van de uitspraak van de rechter.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Als het griffierecht niet is betaald, wordt uw zaak niet in behandeling genomen.

Wanneer u geheel of gedeeltelijk gelijk krijgt van de rechter, dan krijgt u het griffiegeld terug.

Hoger Beroep

Als u geen gelijk krijgt van de bestuursrechter kunt u hoger beroep aantekenen bij de belastingkamer van een gerechtshof. U moet dan opnieuw griffierechten betalen.