Erfrecht – erfenis aanvaarden of verwerpen?

Een erfenis aanvaarden of verwerpen? Een advocaat met kennis van erfrecht én fiscaal recht kan u helpen.

De afwikkeling van een erfenis is soms ingewikkeld en kan een bron van conflicten en ergernis vormen. De verdeling van de nalatenschap tijdens een rouwperiode is niet altijd eenvoudig, en een erfenis zonder meer accepteren is niet altijd verstandig. Als erflater kunt u veel conflicten voorkomen door een testament op te stellen.

Een advocaat met kennis van erfrecht én fiscaal recht kan u hierbij helpen.

Mr. L. J. de Rijke adviseert u bij:

–          Uitleg van testamenten

–          Erfenis verwerpen

–          Erfenis aanvaarden onder voorbehoud (benificiair aanvaarden)

–          Verdeling vorderen van nalatenschappen bij de rechter

–          Tax planning of estate planning.

–          Het inroepen van wilsrechten.

Erfrecht en belasting (successierecht)

Over het verkrijgen van een erfenis moet u belasting betalen, de zogenaamde erfbelasting, maar daarbij gelden wel vrijstellingen. U moet altijd nagaan of u aangifte moet doen bij de Belastingdienst, ook als u niet automatisch een aangifteformulier heeft gekregen. Voor het doen van de aangifte kunt u terecht bij een belastingadviseur of notaris. Wel is het verstandig om voordien advies in te winnen bij een advocaat-belastingkundige. Neemt u hoe dan ook contact op bij een onterechte aanslag, of als u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de aanslag.

Kijk ook bij Internationaal erfrecht