Bestuursrecht

Alle overheidsinstellingen zoals UWV, de SVB, de Belastingdienst, FIOD-ECD, DUO, gemeentes, provincies en waterschappen, moeten zich houden aan het bestuursrecht. Burgers mogen alles doen wat ze willen, tenzij de wet het verbiedt. Voor overheidsinstellingen is het net andersom: zij mogen niets, tenzij het is toegestaan door de wet.

Mr. L.J. de Rijke heeft uitgebreide ervaring met en kennis van het bestuursrecht. Hij staat u in onder meer de volgende situaties bij op het gebied van bestuursrecht:

  • Vergunning geweigerd /ingetrokken
  • Belastingprocedure
  • Bibob-procedure
  • Last onder dwangsom
  • Uitkering stopgezet
  • Uitkering terugbetalen
  • Uitkering geweigerd
  • Omgevingsvergunning