Advocaat-belastingkundige

Een advocaat belastingkundige kan dankzij zijn kennis van het formele (proces- en belasting)recht het volledige juridische speelveld beter overzien.

Een advocaat-belastingkundige kan het volledige juridische speelveld beter overzien.

Belastingadviseur of advocaat-belastingkundige?

Een advocaat-belastingkundige staat ondernemers en particulieren bij in geval van problemen met de Belastingdienst.

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en een advocaat-belastingkundige? Kennis. Een advocaat-belastingkundige heeft uitgebreide kennis van fiscaal recht en formeel procesrecht. En veel ervaring met procederen tegen de Belastingdienst.

Een belastingadviseur (of uw boekhouder of accountant) doet aangiften bij de Belastingdienst. Een advocaat-belastingkundige procedeert of geeft juridisch advies om problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Het werk van een belastingadviseur en een advocaat-belastingkundige ligt in elkaars verlengde. Daarom werkt mr. L.J. de Rijke regelmatig samen met belastingadviseurs en accountants.

Laat procederen over aan een advocaat-belastingkundige

Iedereen kan bezwaar of beroep aantekenen tegen een aanslag. Maar het ontbreekt niet-advocaten aan relevante kennis om optimaal gebruik te maken van een procedure.

Dit kan leiden tot onherstelbare schade. Wanneer er tijdens of in het voortraject van een procedure fouten worden gemaakt, door gebrek aan kennis van het procesrecht, kunnen deze dikwijls niet meer hersteld worden.

Alle informatie die u of uw belastingadviseur of accountant prijsgeeft richting de Belastingdienst, kan later tegen u worden gebruikt. Dat geldt zeker ook voor het innemen van stellingen of standpunten door een adviseur.

Een advocaat-belastingkundige houdt altijd rekening met de lange termijn en de mogelijke consequenties voor een procedure. Dankzij zijn kennis van het formele (proces- en belasting)recht is hij beter in staat om het hele juridische speelveld te overzien. Laat procederen daarom altijd over aan een advocaat-belastingkundige.

Een advocaat-belastingkundige houdt rekening met úw belang

Belastingadviseurs en accountants hebben belang bij een goed contact met de Inspecteur van de Belastingdienst. Zij adviseren immers meerdere klanten waarbij zij vaak met dezelfde Inspecteur te maken hebben.

Een advocaat-belastingkundige staat in een andere verhouding tot de Belastingdienst. Natuurlijk zoekt hij ook altijd in goed overleg naar een oplossing. Maar voor hem staat er geen relatie met de Belastingdienst op het spel. Als het aankomt op een procedure houdt hij alleen rekening met úw belang.

Wanneer heeft u een advocaat-belastingkundige nodig?

Zet de juiste expertise op het juiste moment in. Benader een belastingadviseur voor het indienen van uw aangifte. Maar win ook altijd juridisch advies in bij een advocaat-belastingkundige. Zeker als u zich zorgen maakt of als u een hoge boete of een onterechte aanslag krijgt.

Andere situaties waarin een advocaat belastingkundige onmisbaar is:

  • boekonderzoeken
  • informatieverzoeken
  • inkeer van niet aangegeven inkomens- of vermogensbestanddelen
  • FIOD- of SIOD-invallen
  • belastingprocedures tegen de Inspecteur
  • civiele procedures tegen de Ontvanger.

Wacht niet af

Het beste is om zo vroeg mogelijk een advocaat-belastingkundige in te schakelen. Wacht niet af tot het te laat is en de Belastingdienst u een boete oplegt. Neem al contact op indien u vermoedt dat u bijvoorbeeld per ongeluk een foutieve aangifte heeft ingediend. Of wanneer u een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangt.

Voorkom problemen en onkosten. Neem tijdig contact op.