Netwerk

Soms lijkt het alsof advocaten uitsluitend alleen opereren. Toch is ook voor de advocatuur een netwerk van goed geïnformeerde deskundigen van zeer groot belang. De wetgeving verandert voortdurend en het bijhouden van wetswijzigingen op alle rechtsgebieden is onmogelijk. Daarnaast is het in veel zaken ook van belang om over de grenzen van verschillende rechtsgebieden heen te kijken. Mr. L.J. de Rijke heeft uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van civiel recht, ondernemingsrecht en fiscaal recht. Daarnaast kan hij een beroep doen op een uitgebreid professioneel netwerk.

Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
De Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) is een specialistenvereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de fiscale advocatuur.

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Deze vereniging heeft als doel ‘het bestuderen van en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en administratief procesrecht en van rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband zowel in praktijk als in theorie’.

Raadgevende Commissie van Stichting Grensarbeid
Mr. L.J. de Rijke was lid van de raadgevende commissie van Stichting Grensarbeid. Hier gaf hij regelmatig lezingen over internationale juridische kwesties.

Siekman & Stassen, Advocaten en Belastingadviseurs
Bij dit in belastingrecht gespecialiseerde kantoor uit Hoofddorp leerde mr. L. J. de Rijke jarenlang de fijne kneepjes van het vak. Er vielen heel wat kunstjes af te kijken van advocaat-belastingkundige mr. P.J.  Siekman, voormalig hoofd van de FIOD, van belastingadviseur drs J.C.A.G. Stassen, voormalig Inspecteur der Belastingen en van mr S.C. de Lange, advocaat in de algemene praktijk. Mr. L.J. de Rijke heeft nog steeds regelmatig contact met zijn oud-kantoorgenoten, en behandelt samen diverse procedures.