Ontnemingsvordering

Wie veroordeeld is voor het houden van een hennepkwekerij krijgt te maken met procedures binnen verschillende rechtsgebieden. In eerste instantie heeft de strafrechter een oordeel gegeven. Na een veroordeling in het strafrecht start een ontnemingsprocedure, en vervolgens volgt een fiscale procedure. Binnen deze procedures kunt u een beroep doen op verschillende waarborgen.

Meerdere rechtsgebieden

De procedures waar een voormalig hennepkweker in verzeild raakt, zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Daarom is het van belang om een advocaat in te schakelen die uw belangen binnen verschillende rechtsgebieden optimaal kan behartigen. Mr. L.J. de Rijke werkt zonodig nauw samen met andere advocaten en heeft uitgebreide ervaring met het voeren van zowel ontnemingsprocedures als fiscale procedures. Soms kan op basis van formeel recht een belastingaanslag na een ontnemingsvordering aanzienlijk worden verlaagd of zelfs komen te vervallen.

Een ontnemingsvordering is geen extra straf

Naast een veroordeling in een strafrechtprocedure volgt de ontnemingsvordering. Burgers noemen het vaak gewoon een boete, en in juridische taal heet het ‘ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is de opbrengst die de hennepkwekerij heeft opgeleverd, minus de kosten die voor de kwekerij werden gemaakt. Een ontnemingsvordering is niet bedoeld als extra straf. Het doel van een ontnemingsvordering is om de financiële situatie van de hennepkweker te herstellen naar de situatie voordat er met de kwekerij werd gestart. Het kan geen kwaad om een advocaat in te schakelen die de rechter helpt te herinneren aan het doel van de wet.

De hoogte van een ontnemingsvordering betwisten

Op de hoogte van de ontnemingsvordering valt soms veel af te dingen. Een ontnemingsvordering is meestal een schatting die op basis van standaard rekenmodules wordt gemaakt. De opbrengst is afhankelijk van het aantal geslaagde oogsten en het aantal planten in de hennepkwekerij, en de laag stof op de lampen enzovoort. Over deze criteria kunt u van mening verschillen met politie en justitie. Als er sprake was van een samenwerking, waardoor de opbrengst over meerdere personen moest worden verdeeld, zal de ontnemingsvordering per persoon lager moeten zijn. Politie en justitie zullen de opbrengst zeker niet te laag inschatten, maar vaak valt er nog heel wat op af te dingen, zo blijkt bijvoorbeeld uit deze uitspraak over een ontnemingsvordering.

Belastingaanslag na een ontnemingsvordering

Het doel van de ontnemingsprocedure is dat de financiële situatie van de voormalige hennepkweker wordt hersteld. In de praktijk betekent de belastingaanslag die op de ontnemingsvordering volgt uiteindelijk toch een financiële achteruitgang. De Belastingdienst hanteert de hoogte van de ontnemingsvordering als inkomsten, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald en de fiscale rechter hoeft geen rekening te houden met eerdere procedures in andere rechtsgebieden.

Verweer voeren tegen een ontnemingsvordering of belastingaanslag

Er zijn verschillende verweren mogelijk tegen de belastingaanslag. Soms is een aanslag te laat opgelegd, of klopt het aanslagjaar niet, of zijn er andere verweren mogelijk. De procedures voor ontnemingsvorderingen en belastingaanslagen sluiten niet altijd goed op elkaar aan. In sommige gevallen kan een aanslag uiteindelijk vervallen of aanzienlijk worden verlaagd. Neem contact op om te beoordelen of er in uw situatie mogelijkheden voor bezwaar zijn.