Belastingrecht

Belastingrecht is ten tijde van de huidige financiële crisis van groot belang. De overheid heeft meer geld nodig en daarom zal de Belastingdienst strenger controleren en wellicht minder coulant zijn dan voorheen. Natuurlijk is het goed dat de Belastingdienst ten dienste van het nationale belang streng toeziet op de naleving van de belastingwet. Soms gaan ze echter al te voortvarend te werk en komen de rechten van burgers in het geding. In dat geval is een fiscaal advocaat geen overbodige luxe.

Vraag tijdig advies

Mr. L. J. de Rijke, lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen, overlegt voor u met de Belastingdienst of andere overheidsinstellingen om conflicten te voorkomen. Hij werkt daarbij geregeld samen met belastingadviseurs en accountants. Ook bij belastingrecht geldt dat veel problemen voorkomen kunnen worden door tijdig advies te vragen.  Zelf een conflict proberen op te lossen is niet zonder gevaar. Alles wat schriftelijk wordt vastgelegd kan later tegen u worden gebruikt. Daarom adviseert mr. L. J. de Rijke u om op tijd contact op te nemen bij fiscale problemen.

Op het gebied van belastingrecht is mr. L.J. de Rijke gespecialiseerd in onder meer: bestuursrecht, inkomstenbelasting, invorderingsrecht, internationale belastingverdragen, loonbelasting, omzetbelasting (btw), successie- en schenkingsbelasting, WOZ en vennootschapsbelasting. Indien nodig voert hij procedures tot de hoogste instanties.

Belastingrecht procedures

Enkele voorbeelden van situaties waarin mr. L.J. de Rijke u kan bijstaan ten aanzien van de Belastingdienst:

– aansprakelijkheid voor de bestuurder voor omzet-, vennootschaps- en loonbelasting;
– belastingcontroles;
– beoordelen van de administratie- of de bewaarplicht;
– beslaglegging en executie door de Belastingdienst(ontvanger);
– bezwaar / beroep inzake (naheffings- of navorderings-) aanslagen;
– boekenonderzoeken;
– dwangbevelen;
– FIOD-onderzoeken;
– fiscale boetes;
– fraude-onderzoeken;
– (getuigen)verhoren;
– inkeer of vrijwillige verbetering;
– internationale inlichtingenuitwisseling;
– vennootschapsbelasting; en
– verzoeken om informatie door de Belastingdienst.

Internationaal belastingrecht

Ook voor internationaal belastingrecht kunt u bij mr. L. J. de Rijke terecht, bijvoorbeeld als het gaat om grensarbeid of bij meningsverschillen met de Belastingdienst bij grensoverschrijdende ondernemingen.