Ondernemingsrecht

Ondernemers doen vaak pas in een laat stadium een beroep op een advocaat. Zeker succesvolle ondernemers zijn gewend om hun eigen problemen op te lossen. Daarom zijn ze natuurlijk ook ondernemer geworden. ‘Dat kan ik zelf ook wel’ is niet voor niets een kenmerkende gedachte van de ondernemersgeest. Het oplossen van juridische conflicten kunt u echter beter uitbesteden. Mr. L.J. de Rijke treedt op voor zowel ZZP’ers, MKB, als grotere ondernemingen.

Ondernemingsrecht voor starters

Startende ondernemers doen er goed aan om bij de opstart juridisch advies in te winnen. Te denken valt aan aansprakelijkheidsrecht, algemene voorwaarden, arbeidsrecht, de arbeidsinspectie en het opstellen van contracten. Een legal audit hoeft niet duur te zijn. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Conflicten met overheidsinstanties

Boetes, dwangsommen, executiegeschillen, een boekenonderzoek, verzoeken om informatie of problemen met bijtelling/kilometeradministratie. Soms kan de Belastingdienst het ondernemers zeer ongemakkelijk maken, zelfs tot de grens van faillissement is bereikt of overschreden. Laat het er niet op aankomen, neem tijdig contact op en zorg dat uw fiscale rechten niet worden geschonden.

Ook op provinciaal of gemeentelijk niveau staan overheidsinstanties niet altijd even welwillend tegenover ondernemers. Op het gebied van bestuursrecht kunt u voor diverse problemen bij mr. L.J. de Rijke terecht zoals bijvoorbeeld dwangsombeschikkingen, bouw- en milieuvergunningen of BIBOB. Daarnaast ondersteunt mr. L.J. de Rijke u bij problemen met UWV of andere uitkeringsinstanties.

Internationaal ondernemingsrecht

Als uw onderneming in meerdere landen vestigingen heeft, krijgt u met nog meer wetgeving en potentiële juridische conflicten te maken. Nog niet alle wetgeving binnen Europa is immers op elkaar afgestemd. In welk land is uw onderneming belastingplichtig? Wordt uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid belast in uw woonland of in uw werkland? Mr. L.J. de Rijke is gespecialiseerd in internationale fiscale verdragen en wetgeving. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over de juridische grensconflicten.

Ondernemingsrecht en incassoproblemen

Onbetaalde facturen – het worden er steeds meer. Staat u achteraan in de rij bij het faillissement van een klant? Of heeft u zelf betalingsproblemen? Een advocaat kan u bijstaan bij executiegeschillen, maar ook bij procedures tegen curatoren of bij bestuurders aansprakelijkheid (WBA).  Ga uw incassoproblemen te lijf en neem vrijblijvend contact op.