Civiel recht

Civiel recht (burgerlijk recht/privaatrecht)

Een aannemer heeft uw huis verbouwd, maar nu lekt het.

U verhuurt een appartement maar de huurder betaalt niet.

U wilt met pensioen maar uw compagnon weigert uw aandelen over te nemen.

Uw ex betaalt u geen alimentatie maar koopt wel een nieuw huis.

Deze voorbeelden vallen onder civiel recht, ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Alle rechten tussen burgers (particulieren en bedrijven) onderling zijn beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Wat valt er onder civiel recht?

Burgers en bedrijven met een onderling conflict kunnen naar de civiele rechter stappen om hun gelijk te halen.

Mr. L.J. de Rijke staat u bij in het voeren van een civiele procedure of in het voorkomen daarvan. Soms is een brief van een advocaat al voldoende om tot een oplossing te komen.

Onder civiel recht vallen onder meer:

Civiel recht inzetten tegen de overheid

In sommige gevallen kunnen burgers een civiele procedure aanspannen tegen de overheid. Bijvoorbeeld wanneer de Staat een inbreuk doet op de rechten van burgers. Bij sommige conflicten met de Belastingdienst is het mogelijk om de inspecteur of ontvanger via het civiel recht aan te spreken op een onrechtmatige daad.

Mag de overheid gebruik maken van civiel recht?

In principe gaat civiel recht over de rechten tussen burgers onderling. Toch kan de overheid (een gemeente of de Staat) in sommige gevallen een kort geding aanspannen tegen burgers, bijvoorbeeld om nakoming van verplichtingen af te dwingen op last van een dwangsom.

Procedures in civiel recht

Er zijn verschillende procedures mogelijk binnen het civiel recht. Wanneer een zaak veel spoed heeft kunt u een kort geding aanspannen. Ook is het mogelijk om een bodemprocedure te voeren. Mr. L.J. de Rijke heeft ervaring met het voeren van alle soorten procedures op het gebied van civiel recht. Zie ook civiele procedures.