Particulier

‘Als ik nu met een advocaat kom, maak ik het alleen maar erger.’ – het liefst proberen mensen hun conflicten op te lossen zonder tussenkomst van een advocaat. Het gevolg is dat ze ‘pas als het echt niet anders kan’ naar een advocaat stappen. Maar dan is het soms al te laat.

Soms lijken advocaten inderdaad conflicten nog meer op de spits te drijven. Ze zijn immers getraind in het opkomen voor de belangen van hun cliënt, en dat vindt de tegenpartij niet altijd even prettig. Een goede advocaat heeft altijd het belang van zijn cliënt voorop staan, maar is zich er ook van bewust dat zijn cliënt in de toekomst wellicht nog steeds met de tegenpartij te maken heeft.

Arbeidsrecht

Bij ontslag wegens eigen schuld of bij een vrijwillig vertrek kan het UWV u een uitkering weigeren. Win bij een conflict met uw werkgever altijd op tijd advies in van een advocaat.

Bestuursrecht

De structuren van fiscaal recht en bestuursrecht zijn zeer aan elkaar verwant. Mr. L.J. de Rijke procedeert voor u in geval van onder meer: conflicten met uitkeringsinstanties (UWV, SVB), gemeente of andere overheden.

Erfrecht

De afwikkeling van een erfenis is soms ingewikkeld en kan een bron van conflicten en ergernis vormen. De verdeling van de nalatenschap tijdens een rouwperiode is niet altijd eenvoudig, en een erfenis zonder meer accepteren is niet altijd verstandig. Als erflater kunt u veel conflicten voorkomen door een testament op te stellen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Familierecht

Betaalt u te veel alimentatie? Of krijgt u te weinig? Bij gewijzigde inkomenssituaties is het soms verstandig om een verzoek te doen tot aanpassing van de alimentatieregeling. Soms gaat er wat mis bij het berekenen van de alimentatie, bijvoorbeeld omdat er informatie is achtergehouden. Daarnaast zijn niet alle rechters en advocaten even goed cijfermatig onderlegd. Op basis van zijn kennis en ervaring met fiscaal en ondernemingsrecht kan mr. L.J. de Rijke u ook op dit gebied adviseren.

Fiscaal recht

Fiscaal recht is ten tijde van de huidige financiële crisis van groot belang. De overheid heeft meer geld nodig en daarom zal de Belastingdienst strenger controleren en wellicht minder coulant zijn dan voorheen. Natuurlijk is het goed dat de Belastingdienst ten dienste van het nationale belang streng toeziet op de naleving van de belastingwet. Soms gaan ze echter al te voortvarend te werk en komen de rechten van burgers in het geding. In dat geval is een fiscaal advocaat geen overbodige luxe. Particulieren kunnen bij mr. L. J. de Rijke terecht voor onder meer: inkeerproblematiek, belastingconflicten wegens grensarbeid, hypotheekrenteaftrek, erfrecht.

Pro deo / toevoeging

Mr. L.J. de Rijke procedeert ook pro deo/ op toevoeging. Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.