Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. L.J. de Rijke Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden tengevolge van de mogelijke onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De informatie die per e-mail aan L.J. de Rijke Advocatuur wordt verzonden wordt niet verzonden door middel van een beveiligde verbinding en dient daarom te worden beschouwd als niet-vertrouwelijk.

The data this website contains are exclusively included as general information. No rights whatsoever can be derived from these data. L.J. de Rijke Advocatuur is not liable for any damage which may arise as a result of any incorrectness or incompleteness of the data included in this website. Any information sent to L.J. de Rijke Advocatuur via Internet e-mail or through the L.J. de Rijke Advocatuur website is not secure and is done so on a non-confidential basis.