Arbeidsrecht en ontslagrecht

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Mr. L. J. de Rijke staat particulieren en werkgevers bij op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Voorbeelden van geschillen op het gebied van arbeidsrecht zijn:

–          arbeidsovereenkomst (de opzegging, een tijdelijk contract of contract van onbepaalde duur)

–          ontslag op staande voet

–          (internationale) problemen omtrent sociale zekerheidswetgeving

–          Berekening schadevergoeding (kantonrechtersformule)

–          concurrentiebeding

–          ontbindingsprocedure op verzoek van werknemer/werkgever bij de kantonrechter

Ken uw arbeidsrecht

Bij conflicten met uw werkgever of werknemer is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen. Stel uw recht op een uitkering veilig. Wanneer ontslag onvermijdelijk is, kan een advocaat u helpen bij het treffen van een voor u zo gunstig mogelijke ontslagregeling.

Bedenk bij ieder conflict dat alles wat u zegt of schriftelijk vastlegt, later tegen u kan worden gebruikt. Zet nooit zomaar uw handtekening, en ga nooit zonder meer akkoord. Vraag altijd advies.

Internationaal arbeidsrecht

Grensarbeiders hebben te maken met meerdere wetgevingen en doen er goed aan om uitgebreid juridisch advies in te winnen. Welk recht van toepassing is kunnen werkgevers en werknemers tot op zekere hoogte zelf bepalen, maar in principe wordt dit bepaald door Europese regels.

Ook bij het aanvragen van uitkeringen moeten grensarbeiders zich goed informeren. De nationale wetgeving van verschillende landen leidt in grensoverschrijdende situaties dikwijls tot misverstanden en conflicten over individuele rechten en plichten.

Als advocaat-belastingkundige en specialist in internationaal belastingrecht kan mr L.J. de Rijke u adviseren bij het bepalen welk belastingverdrag en welk sociaal zekerheidsrecht op u van toepassing is.